Общински съвет Сливница – Постоянни комисии (към Май 2009) Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Общински съвет гр.Сливница. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаването на проблемите, да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за […]

още...

Бърза навигация: – Общински съвет Сливница – Структура – Общински съвет Сливница – Заседания – Общински съвет Сливница – Състав – Общински съвет Сливница – Комисии (постоянни) Общински съвет Сливница е колективен орган на местното самоуправление и се избира от населението на Община Сливница. Осъществява правомощията си, основавайки се на Конституцията и законите на Република […]

още...