предишна | съдържание | следваща Чл.18. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА и се прекратяват с изтичане срока на пълномощията на ОбС. Чл.19. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно с решение на Общинския съвет: 1. при поставяне под запрещение; 2. когато съветникът е […]

още...