предишна | съдържание | следваща Чл.39 (1) Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. (2) Постоянните комисии на Общинския съвет са: 1. Комисия по комплексно, икономическо развитие, бюджет и финанси, […]

още...