предишна | съдържание | следваща Чл.52. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия Председател: 1. по негова инициатива; 2. по искане на 1/3 от общинските съветници; 3. по искане на 1/5 от избирателите на общината; 4. по искане на областния управител. (2) В случаите по ал.1, т.2,3 и 4 Председателят на Общинския съвет […]

още...

Бърза навигация: – Общински съвет Сливница – Структура – Общински съвет Сливница – Заседания – Общински съвет Сливница – Състав – Общински съвет Сливница – Комисии (постоянни) Общински съвет Сливница е колективен орган на местното самоуправление и се избира от населението на Община Сливница. Осъществява правомощията си, основавайки се на Конституцията и законите на Република […]

още...