предишна | съдържание | следваща Чл.98. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет. (2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания. Чл.99.(1). Общинският съветник може да отправя писмени питания чрез председателя на общинския съвет най- късно 7 дни преди началото на заседанието. […]

още...