05-05-2009 | Ася |

Кмет на кметство – права и задължения:

 • изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;
 • организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 • отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 • назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 • приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 • води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 • осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 • осигурява спазването на обществения ред, има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вьтрешните работи, на сьответната територия до пристигане на полицейския орган;
 • организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 • представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
 • правомощията на кмет на кметство в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината;
 • кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района;
 • на кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата;

Страници с подобна тематика:

 • Кмет на Община

2 коментара и връзки към “Кмет на кметство – права и задължения”

 1. д-р Анка Генчева Златева says:

  Уважаеми господин кмете,
  позволете ми да Ви благодаря от сърце за прекрасно организираната и проведена конференция посветена на 90 г. от Ньойския диктат. Пиша тук, за да изкажа публично искрената си радост от факта, че вашите съграждани с дълбоко преклонение пазят свято спомена за този тъжен и безкраен, като че ли, период от историята на Западните покрайнини. Всички ние от Института по история при БАН бяхме трогнати не само от грижите и уважението на организаторите, но най-вече от възможността да съпреживеем това събитие отново и то сред вас, като и да дискутираме откровенно и за днешните горещи въпроси свързани с последиците от Ньой в началото на ХХІв… Благодарим ви за интересните и перспективни разговори, за възможността да поговорим за бъдещи съвместни планове за юбилейната 130 годишнина на най-българската, свята и чиста война в името на Отечеството! От душа и сърце ви благодаря! Искрено се надявам, че с общи усилия ще се опитаме да възкресим “за мало и голямо” великият подвиг край Сливница; да разкажем и покажем много и интересни нови неща!

  Позволете ми да поздравя Вас и целият екип с настъпващите коледни и новогодишни празници! Пожелавам Ви здраве, щастие и много, много сила, за да поддържате дълги години този искрен и неугасващ пламък в сърцето българско! Нека заедно да покажем пред смаяния свят, че Сливница винаги ще бъде един от върховете на българската бойна слава и история!

  С дълбоко уважение!
  Ани Златева

 2. десислава says:

  Здравейте искам да пипитам какво може данаправи даден кмет на едно село да за може това село да има вода.Има ли нещо за това някъде?


Връзки към тази страница

  Коментирай

  Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!