10-05-2009 | Ася |

предишна | съдържание | следваща

Чл.123. (1) Международните връзки на Общинските съвети се организират от председателя на съвета.
(2) Предложение за изпращане на делегации на ОбС в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъжда и решава от Председателския съвет.
Чл.124. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните ПК на ОбС съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок.
(2) Становище по проекта за договор дава и кмета на общината, когато предложението не е направено от него.
Чл.125. Когато договорът за сдружаване създава задължения на кмета и общинската администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета.
Чл.126. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на община Сливница с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.
Чл.127. ОбС ратифицира всички договори на общината, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина. Чл.128. (1) За защита на общите интереси и развитие на местното самоуправление общината може да участва в регионални сдружения в НСОРБ, както и в други сдружения
(2) Представители на община Сливница в сдруженията по ал 1 се определят с решение на ОбС.

предишна | съдържание | следваща

4 коментара и връзки към “Глава дванадесета- Международни връзки на Общинския съвет. Сдружаване на общини”

  1. ЛЕОН says:

    Вчера /12.07.2009/ минах с колата по улица “Отец М. Преображенски” в гр. Сливница и точно на площадчето срещу зъболечението пред дом №20, колата ми се натъкна в една дупка. Когато слезнах от нея разбрах, че това е шахта на канализацията, която е пропаднала и най-близко време ще се срути. Това е много лошо защото може да пострада някой невинен човек. Нямам престава коя институция отговаря за шахтите, но ви моля като община да съдействате за отремонтиране на и не само на тази шахта. Защото утре ще бъде не само късно, но и фатално.

    Ако не е от ваша компетенция, отговорете ми, за да знимая с този “маловажен” въпрос хората, които могат да накарат лицата, които подържат тези шахти да си свършат работата!

    Благодаря ви!


Връзки към тази страница

  1. […] Глава дванадесета МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. СДРУЖАВАНЕ НА … […]

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!